DuyurularBİMER Afiş Baskı Dokümanı

Temsan Diyarbakır İşletme Müdürlüğü Makina Mühendisi Mülakat Sonucu

Temsan Diyarbakır İşletme Müdürlüğü Gazaltı Kaynakçısı Mülakat Sonucu

Temsan Diyarbakır İşletme Müdürlüğü Elektrik Ark Kaynakçısı Mülakat Sonucu

Etikle ilgili Hediye ve Hibe Duyuruları

Temsan Diyarbakır İşletme Müdürlüğü Üniversal Torna Tezgahı Operatörü Mülakat Sonucu

Temsan Diyarbakır İşletme Müdürlüğü Üniversal Freze Tezgahı Ayarcı Operatörü Mülakat Sonucu

Temsan Diyarbakır İşletme Müdürlüğü Hidrolik Apkant Pres Operatörü Mülakat Sonucu

Elektrik Tesislerinin Proje Onay Ve Kabul Paneli (26 Şubat 2015 )

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile İşbirliği Protokolü

Teşekkülümüz Hizmet Envanteri KAYSİS'te yayınlandı.

TEMSAN Genel Müdürlüğü Elektrik Ark Kaynakçısı Mülakat Sonuçları

TEMSAN Genel Müdürlüğü Gaz Altı Kaynakçısı Mülakat Sonucu

TEMSAN Genel Müdürlüğü Makine Mühendisi Mülakat Sonucu

Diyarbakır İşletme Müdürlüğü
Üniversal Torna Tezgahı Operatörü
Elektrik Ark Kaynakçısı
Üniversal Freze Tezgahı Ayarcı Operatörü
Hidrolik Apkant Pres Operatörü Mülakat
Mülakat Sonuçları


TEMSAN Genel Müdürlüğü Büro Personeli Mülakat Sonucu

Teşekkülümüze yapılacak lise ve üniversite staj başvuruları sona ermiştir.

TEMSAN Genel Müdürlüğü Elektrik Mühendisi Mülakat Sonucu

Teşekkülümüzde yapılacak lise ve üniversite stajlarına ait kontenjanlarımız dolmuş olup başvurular sona ermiştir.

TEMSAN Diyarbakır İşletme Müdürlüğü Makina ve Elektrik Mühendisi Mülakat Sonucu 28.05.2015

TEMSAN Diyarbakır İşletme Müdürlüğü Mülakat Sonucu Duyurusu12.06.2015

Teşekkülümüz 24.06.2015 tarih 29396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 15.06.2015 tarih 2015/55 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış bulunmaktadır.4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22. Maddesi çerçevesinde, kuruluş özelleştirme programına alındıktan sonra kuruluşa naklen veya açıktan atananlar bu madde ile getirilen nakil hakkından yararlanamamaktadır.Bu nedenle, Teşekkülümüzü tercih edecek adayların tercihlerini yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

ÖYK'nın 15.06.2015 tarih ve 2015/55 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Şirketimiz, ÖYK'nın 17.04.2017 tarihli ve 2017/11 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programından çıkarılarak eski statüsüne iade edilmiştir.

Teşekkülümüz Ana Statüsü 14 Şubat 2018 Tarihli ve 30332 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmıştır.

Temsan Diyarbakır İşletme Müdürlüğü Makine Mühendisi Sınav Sonuçları
  • Web Tabanlı E_Posta