e TEMSAN-Bilgi Edinme

Bilgi Edinme Başvuruları

    4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller hakkında yönetmelik 24.04.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
    Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarını sağlamaktır. Bu Kanun’a göre vatandaşlarımız tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki tüm meslek kuruluşlarının faaliyetleri hakkında bilgi alabilirler.
    Kurumumuza yapılacak her türlü başvuru aşağıda sunulan form doldurularak yapılmalıdır. Forma uygun olmayan yada eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.

Posta Yoluyla yada Bizzat yapılacak Başvurular için;

Telefon : +90 (312) 397 55 75 (8 Hat)
Fax : +90 (312) 397 55 73
E-Posta : basinhalk@temsan.gov.tr
Adres : Çamlıca Mahallesi 145. Cadde No:16 Yenimahalle / ANKARA / TÜRKİYE

 PROJE ONAY ve KABUL İŞLEMLERİ  • 10 MW’ın altındaki güçlerde hidroelektrik santrallerin proje onayı, kabulü ve tutanak onayı Teşekkülümüz tarafından yapılmaktadır.
    Detaylar...

    Bilgi ve Belgeler
  • TSEK Belgeleri
    (HES Ürün Sertifikası)