e Mikro HES

Mikro HES


BİR SU KAYNAĞIM VAR, ENERJİ ÜRETMEK İSTİYORUM, NE YAPMALIYIM?


    Mülkiyeti ya da kullanım hakkı size ait olan bir arazide yine kullanım hakkı sizde olan su kaynağını kullanarak bir Mikro HES kurmak istiyorsanız ilk önce enerjiyi ne amaçla üreteceğinize ve nasıl kullanacağınıza karar vermelisiniz. Kullanım durumuna göre iki Mikro HES Sistemi bulunmaktadır.

1. Şebekeden Bağımsız Sistem : Bu kullanım şeklinde Mikro HES elektrik şebekesinden bağımsız ve izole olarak çalışmaktadır. Üretilen elektrik ile tüketilen elektrik arasında bir arz-talep dengesi söz konusuysa şebekeden uzak yerlerde tercih edilmelidir. Şebekeden bağımsız sistemlerde elektrik dağıtım şirketiyle herhangi bir bağlantı olmadığından satış söz konusu olmaz. İlk kurulum maliyetleri şebekeye bağlı sistemlere nispeten daha düşüktür.


2. Şebekeye Bağlı Sistem : Bu kullanım şeklinde Mikro HES elektrik dağıtım şebekesine bağlı (senkron) olarak çalışmaktadır. Üretilen elektrik, tüketilen elektrikten fazla ya da az ise tercih edilmelidir. Bu sistemde ihtiyaç fazlası elektrik dağıtım şirketine satılabilir. PROJE ONAY ve KABUL İŞLEMLERİ  • 10 MW’ın altındaki güçlerde hidroelektrik santrallerin proje onayı, kabulü ve tutanak onayı Teşekkülümüz tarafından yapılmaktadır.
    Detaylar...

    Bilgi ve Belgeler
  • TSEK Belgeleri
    (HES Ürün Sertifikası)