e TEMSAN-HES

TEMSAN HES


HİDROELEKTRİKTE MİLLİ ÇÖZÜM

TEMSAN HİDROELEKTRİK SANTRALLARI

“Suyun Teknoloji ile Dansı”

    Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak için “Yerli ve Yenilenebilir” enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekmektedir. Ancak, bu enerji kaynaklarından enerji üretirken kullandığımız teçhizat yerli değilse, dışa bağımlılık büyük ölçüde devam ediyor demektir.

    TEMSAN, 1977’den bu yana Türkiye’de hidroelektrik santrallerde kullanılan türbin ve generatorleri imal eden ve HES tesislerini anahtar teslim esasına göre tesis eden tek kuruluştur. 2004 yılına kadar DSİ adına üstlenilen HES imalat & taahhüt işleri su kullanım haklarının özel müteşebbislere verilmesiyle birlikte özel sektöre ait HES projeleri için de üstlenilmeye başlanılmıştır.

    TEMSAN ünite gücü 500 kW’tan 150 MW’a kadar olan değişik tipte türbin ve generatorleri Ankara ve Diyarbakır’da kurulu fabrikalarında imal etme kapasitesine sahiptir. TEMSAN tarafından başarılan projeler ülkemizin imalat sanayi geçmişine kazınan “ilk” lerle doludur. Tasarım ve imalat çalışmaları tamamen TEMSAN’ da yapılan yatay eksenli Francis türbinlerinin kullanıldığı 3X3,5 MW gücündeki CUNİŞ HES, Keban HES generatorlerinin hızlı iyileştirmesi ve 198 MW gücündeki Batman HES bunlardan bazılarıdır.