e TEMSAN-HES

HES

    Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten tesislerin lisanslarına derç edilecek yıllık üretim miktarı, bu tesislerin kaynağına göre mevcut kurulu gücü ile üretebileceği yıllık azami üretim miktarıdır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan lisanslar da ilgililerin müracaatıyla üç ay içinde bu doğrultuda tadil edilir.

    Bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten ve bu madde hükmüne tabi olmak istemeyen tüzel kişiler, lisansları kapsamında serbest piyasada satış yapabilirler.

    Lisans sahibi tüzel kişilerin bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ve 31/12/2015 tarihinden önce işletmeye giren üretim tesislerinde kullanılan mekanik ve/veya elektro-mekanik aksamın yurt içinde imal edilmiş olması halinde; bu tesislerde üretilerek iletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi için, I sayılı Cetvelde belirtilen fiyatlara, üretim tesisinin işletmeye giriş tarihinden itibaren beş yıl süreyle; bu Kanuna ekli II sayılı Cetvelde belirtilen fiyatlar ilave edilir.

Tesis Tipi Yurt içinde gerçekleşen imalat Yerli Katkı İlavesi (ABD Doları cent/kWh)

    A- Hidroelektrik üretim tesisi

      1- Türbin 1,3

      2- Jeneratör ve güç elektroniği 1,0

    B- Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi 1- Kanat 0,8

      1- Jeneratör ve güç elektroniği 1,0

      2- Türbin kulesi 0,6

     3- Rotor ve nasel guruplarındaki mekanik aksamın tamamı ( Kanat grubu ile jeneratör ve güç elektroniği için yapılan ödemeler hariç.) 1,3

    C- Fotovoltaik güneş enerjisine dayalı üretim tesisi

      1- PV panel entegrasyonu ve güneş yapısal mekaniği imalatı 0,8

      2- PV modülleri 1,3

      3- PV modülünü oluşturan hücreler 3,5

      4- İnvertör 0,6

      5- PV modülü üzerine güneş ışınını odaklayan malzeme 0,5

 PROJE ONAY ve KABUL İŞLEMLERİ  • 10 MW’ın altındaki güçlerde hidroelektrik santrallerin proje onayı, kabulü ve tutanak onayı Teşekkülümüz tarafından yapılmaktadır.
    Detaylar...

    Bilgi ve Belgeler
  • TSEK Belgeleri
    (HES Ürün Sertifikası)