e TEMSAN-HES

HES

    D- Yoğunlaştırılmış güneş enerjisine dayalı üretim tesisi

      1- Radyasyon toplama tüpü 2,4

      2- Yansıtıcı yüzey levhası 0,6

      3- Güneş takip sistemi 0,6

      4- Isı enerjisi depolama sisteminin mekanik aksamı 1,3

      5- Kulede güneş ışınını toplayarak buhar üretim sisteminin mekanik aksamı 2,4

      6- Stirling motoru 1,3

      7- Panel entegrasyonu ve güneş paneli yapısal mekaniği 0,6

    E- Biyokütle enerjisine dayalı üretim tesisi

      1- Akışkan yataklı buhar kazanı 0,8

      2- Sıvı veya gaz yakıtlı buhar kazanı 0,4

      3- Gazlaştırma ve gaz temizleme gurubu 0.6

      4- Buhar veya gaz türbini 2,0

      5- İçten yanmalı motor veya stirling motoru 0,9

      6- Jeneratör ve güç elektroniği 0,5

      7- Kojenerasyon sistemi 0,4

    F- Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi

      1- Buhar veya gaz türbini 1,3

      2- Jeneratör ve güç elektroniği 0,7

      3- Buhar enjektörü veya vakum kompresörü 0,7

 PROJE ONAY ve KABUL İŞLEMLERİ  • 10 MW’ın altındaki güçlerde hidroelektrik santrallerin proje onayı, kabulü ve tutanak onayı Teşekkülümüz tarafından yapılmaktadır.
    Detaylar...

    Bilgi ve Belgeler
  • TSEK Belgeleri
    (HES Ürün Sertifikası)