e İhale İlanları

İhale İlanlarıİhale Tarihiİhale Saatiİhale Kayıt Noİhale Konusu
17.05.201814:30 2018 / 201861 OBRUK HES' e ait 24 adet ayar kanadının malzeme dahil imalatı ve teslimi işi.
İhale yeri:TEMSAN Genel Müdürlüğü


NOT: İhaleye katılacak istekliler diğer ihale dokümanlarına ulaşmak için Şirketimiz Satın Alma Müdürlüğüne başvuracaklardır.


GENEL DUYURU


07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; 01.01.2015 tarihi itibariyle ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’a kayıt olmak zorundadır.

 PROJE ONAY ve KABUL İŞLEMLERİ  • 10 MW’ın altındaki güçlerde hidroelektrik santrallerin proje onayı, kabulü ve tutanak onayı Teşekkülümüz tarafından yapılmaktadır.
    Detaylar...

    Bilgi ve Belgeler
  • TSEK Belgeleri
    (HES Ürün Sertifikası)