e İhale İlanları

NOT: İhaleye katılacak istekliler diğer ihale dokümanlarına ulaşmak için Şirketimiz Satın Alma Müdürlüğüne başvuracaklardır.


GENEL DUYURU


07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; 01.01.2015 tarihi itibariyle ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’a kayıt olmak zorundadır.