e KAYSİS - Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi

TEMSAN Hizmet Envanteri KAYSİS'te Yayınlandı

05.02.2015

Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi KAYSİS Nedir?

KAYSİS, kamu kurumlarının teşkilat yapısından, sunulan hizmetlere, hizmetlerde kullanılan belgelerden, belgelerde bulunan bilgilere kadar kamu yönetiminde yer alan unsurların mevzuat dayanaklarıyla birlikte tespit edilerek elektronik ortamda tanımlandığı, geliştirilen e-Devlet uygulamalarının birbirine tek merkezden entegre edilerek  a-Devlete (Akıllı Devlet) geçilmesini sağlayacak temel bir bilgi sistemidir.(KAYSİS hakında detaylı bilgi)

Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi (HEYS) Nedir?

Kamu kurumları tarafından vatandaşlara, özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarına ya da diğer kamu kurumlarına sunulan hizmetlerin operasyonel düzeyde tespit edilerek Hizmet Envanteri Numarası ile elektronik ortamda tanımlandığı ve ulusal süreç haritalarının oluşturulacağı sistemdir.

Teşekkülümüz tarafından verilen hizmetler 05.02.2015 tarihinden itibaren T.C. Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı web sayfalarında yayınlanmaya başlanmıştır.

Hizmetlerimize buradan ulaşabilirsiniz.