e Kumanda ve Yük Kontrol Sistemleri

Kumanda ve Yük Kontrol Sistemleri


    Şebekeye bağlı (on grid) Mikro HES tesislerinde üretilen elektriğin tamamı şebekeye aktarılabilir. Ancak şebekeden bağımsız (off grid) sistemlerde üretilen ve tüketilen elektriğin eşit olması büyük önem taşır. Mikro HES tesisinden kullanıcı tarafından çekilen gücün zaman zaman değişiklik göstermesi türbinin devrinin, dolayısıyla çıkış geriliminin ve frekansının değişiklik göstermesine sebep olur. Sistemden çekilen güç arttığında alternatördeki zorlanmaya bağlı olarak türbin devri düşer, gerilim ve frekans istenilen değerin altına düşer. Türbini normal devrine getirmek için sisteme daha çok su almak gerekir. Aynı şekilde, sistemden çekilen güç azaldığında, alternatördeki boşalmaya bağlı olarak türbin devri artar, gerilim ve frekans istenilen değerin üstüne çıkar. Bunları normal değerlerine getirmek için sisteme giren suyu azaltmak gerekir. Bunun için otomatik kontrol sistemi kullanılmaktadır. Bu sistem türbin devrini ölçen bir sensör ve devri sabit tutmak için sensörden alınan bilgiye göre ayar kanadını açıp kapatarak sisteme giren suyun miktarını ayarlayan bir mekanizmadan oluşur.

    Mikro HES tesislerinde yük kontrol sistemleri kullanılır. Maliyetin düşük olması istenen bütün mikro hidrolik sistemlerde yük kontrol regülatörleri tercih edilir. Yük kontrolü bir elektronik cihaz olup kullanıcı yükünün değişmesinde dahi jeneratörde sabit bir elektrik yükü sağlar. Türbinde debi akış kontrol cihazına ve regülatör sistemine ihtiyaç duymaz. Türbin debisi sürekli sabit değerinde tutulur. Yük kontrolü jeneratörde daima sabit bir elektrik yükünü garanti eder. Türbin çıkış gücü sabittir dolayısıyla hız da sabit olacaktır. Yük kontrolü, ana yük tarafından istenmeyen ikinci bir balast yükü sağlayarak sabit bir jeneratör çıkışı sağlar. Çalışma prensibi ise kısaca şu şekildedir: Daha az yüke ihtiyaç olduğu anda türbin hızı ve frekans düşmeye başlayacaktır, bu durum yük kontrolü tarafından algılanacak ve ilave balast yükünü sağlamak üzere dirençler devreye girecektir, böylece kullanıcı yükünün değişmesi durumunda da jeneratördeki toplam yük sabit kalacaktır. Yük kontrolü normalde frekansı veya voltajı sürekli ölçerek türbin hızını kontrol edecektir.

    TEMSAN tarafından bugüne dek birçok projede uygulanmıştır. 500kW kurulu gücün altında en çok tercih edilen kontrol sistemidir. İşletme kolaylığı ve uygun maliyeti tercih sebebidir. Yük kontrol sistemleri TEMSAN Ankara fabrikalarında imal edilmektedir.


 PROJE ONAY ve KABUL İŞLEMLERİ  • 10 MW’ın altındaki güçlerde hidroelektrik santrallerin proje onayı, kabulü ve tutanak onayı Teşekkülümüz tarafından yapılmaktadır.
    Detaylar...

    Bilgi ve Belgeler

 İhale İlanları


  • TSEK Belgeleri
    (HES Ürün Sertifikası)