e Mikro HES

Mikro HES


"Kendi Elektriğini Kendin Üret"

    Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak ve bunu çevreye zarar vermeden başarmak için “Yerli ve Yenilenebilir” enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekmektedir. Ülkemizin sahip olduğu su kaynakları önemli bir hidroelektrik potansiyel oluşturmaktadır. “Mikro HES” tanımı kurulu gücü azami 500 kW’a kadar olan kanal tipi Hidroelektrik Santralleri için kullanılmaktadır. Mikro HES’ler rezervuar alanı ve büyük inşaat yapıları gerektirmediğinden tek bir ağacın dahi kesilmesine gerek duymadan kurulabilmektedir. Bu yönüyle son derece çevreci olan Mikro HES tesisleri aynı zamanda daha büyük güçteki HES tesislerine de alternatif olabilecek durumdadır.

    TEMSAN olarak ülkemizdeki en küçük hidroelektrik potansiyelin bile etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesi için değişik tip ve güçlerde Mikro HES türbinleri geliştirdik.