e TEMSAN-Mikro HES

Mikro HES

MİKRO HES’LERİN TABİİ OLDUĞU MEVZUAT

     Ülkemizde yasal mevzuat çerçevesinde özel ve tüzel kişilerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak ve fazlasını dağıtım şirketlerine satmak için yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretmesi mümkündür. Bu noktada bir üretim tesisinde kurulu güç azami sınırının 500 kW olma şartı vardır.

     500 kW kurulu gücün altındaki Mikro HES tesislerinin tüm prosedür işlemlerinin “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliği”ne göre yapılması gerekmektedir.

     Kurumumuz TEMSAN bu yasal mevzuat içerisinde herhangi bir onay ya da izin makamı değildir. TEMSAN’ın görevi Mikro HES tesislerinde kullanılacak olan teçhizatı imal etmek ve montaj & devreye alma işlemlerini yapmaktır. Mikro HES’lerde kullanılacak olan yerli teçhizata ilişkin teşvik ve avantajlar “Neden TEMSAN Mikro HES Ürünlerini Tercih Etmeliyim?” bölümünde detaylı olarak anlatılmıştır.

 » 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
 » 5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun
 » Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik
 » Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ

 PROJE ONAY ve KABUL İŞLEMLERİ  • 10 MW’ın altındaki güçlerde hidroelektrik santrallerin proje onayı, kabulü ve tutanak onayı Teşekkülümüz tarafından yapılmaktadır.
    Detaylar...

    Bilgi ve Belgeler

 İhale İlanları


  • TSEK Belgeleri
    (HES Ürün Sertifikası)