e TEMSAN-Mikro HES

Mikro HES

MİKRO HES’LERİN TABİİ OLDUĞU MEVZUAT

     Ülkemizde yasal mevzuat çerçevesinde özel ve tüzel kişilerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak ve fazlasını dağıtım şirketlerine satmak için yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretmesi mümkündür. Bu noktada bir üretim tesisinde kurulu güç azami sınırının 500 kW olma şartı vardır.

     500 kW kurulu gücün altındaki Mikro HES tesislerinin tüm prosedür işlemlerinin “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliği”ne göre yapılması gerekmektedir.

     Kurumumuz TEMSAN bu yasal mevzuat içerisinde herhangi bir onay ya da izin makamı değildir. TEMSAN’ın görevi Mikro HES tesislerinde kullanılacak olan teçhizatı imal etmek ve montaj & devreye alma işlemlerini yapmaktır. Mikro HES’lerde kullanılacak olan yerli teçhizata ilişkin teşvik ve avantajlar “Neden TEMSAN Mikro HES Ürünlerini Tercih Etmeliyim?” bölümünde detaylı olarak anlatılmıştır.

 » 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
 » 5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun
 » Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik
 » Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ

 PROJE ONAY ve KABUL İŞLEMLERİ  • 10 MW’ın altındaki güçlerde hidroelektrik santrallerin proje onayı, kabulü ve tutanak onayı Teşekkülümüz tarafından yapılmaktadır.
    Detaylar...

    Bilgi ve Belgeler

 İhale İlanları


MİLHES’ e ait 1 ünite generatör basınçlı hava, frenleme ve kaldırma sisteminin tasarımı imalatı, montajı ve devreye alma süpervizörlüğünün verilmesi işi.
İhale Türü: Açık İhale
İhale yeri: TEMSAN A.Ş.-Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Doküman Temini: Satın Alma Müdürlüğümüzün fkoray.kasim@temsan.gov.tr adresine firma bilgilerinizi mutlaka belirterek başvurmanız halinde diğer ihale dokümanlarını temin edebilirsiniz.
İhale Dokümanı Bedeli: Ücretsiz
Teknik Şartname

MİLHES'e ait 3350 adet rotor kutup sacı (poe sheets) malzeme dahil imalatı ve İdare'ye teslimi işi.
İhale Türü: Açık İhale
İhale yeri: TEMSAN A.Ş.-Diyarbakır İşletme Müdürlüğü
Doküman Temini: Satın Alma Şefliğimizin erdalusen@temsan.gov.tr adresine firma bilgilerinizi mutlaka belirterek başvurmanız halinde diğer ihale dokümanlarını temin edebilirsiniz.
İhale Dokümanı Bedeli: Ücretsiz
Teknik Şartname
Teknik Resim

MİLHES’ e ait 4 adet hücrenin tasarımı, imalatı, testlerinin yapılması ve montaj devreye alma süpervizörlüğünün verilmesi işidir.
İhale Türü: Açık İhale
İhale yeri: TEMSAN A.Ş.-Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Doküman Temini: Satın Alma Müdürlüğümüzün fkoray.kasim@temsan.gov.tr adresine firma bilgilerinizi mutlaka belirterek başvurmanız halinde diğer ihale dokümanlarını temin edebilirsiniz.
İhale Dokümanı Bedeli: Ücretsiz
Teknik Şartname

MİLHES'e ait 18 adet Rotor End Pleyt (Pair of End Pole Plates) malzeme dahil imalatı ve İdare'ye teslimi işi.
İhale Türü: Açık İhale
İhale yeri: TEMSAN A.Ş.-Diyarbakır İşletme Müdürlüğü
Doküman Temini: Satın Alma Şefliğimizin erdalusen@temsan.gov.tr adresine firma bilgilerinizi mutlaka belirterek başvurmanız halinde diğer ihale dokümanlarını temin edebilirsiniz.
İhale Dokümanı Bedeli: Ücretsiz
Teknik Şartname
Teknik Resim-1
Teknik Resim-2
  • TSEK Belgeleri
    (HES Ürün Sertifikası)