e TEMSAN Proje Onay ve Kabul İşlemleri

ELEKTRİK TESİSLERİNİN PROJE ONAY VE KABUL İŞLEMLERİ

16.01.2018

ELEKTRİK TESİSLERİNİN PROJE ONAY VE KABUL İŞLEMLERİ

İlk yetkilendirmemiz 09.01.2015 tarih ve 73 sayılı EİGM yazısı ile lisanssız olan tüm güçlerde ve lisanslı olan 10 MWe’nin altındaki güçlerdeki HES’ler için verilmiş olup, 22.12.2017 tarih ve 35567 sayılı EİGM yazısı ile de lisanssız olan tüm güçlerde HES, BES ve TES ile lisanslı olan 10 MWe’nin altındaki güçlerdeki HES ve BES’lerin proje onayı, kabulü ve tutanak onayı işlerinin Şirketimiz bünyesinde yapılması hususunda yeniden yetkilendirme yapılmıştır.

Söz konusu işleri yürütebilmek için 28.01.2015 tarihinden itibaren Proje Onay Müdürlüğü adı altında Genel Müdüre bağlı olarak faaliyetlerini İdari Binamızın giriş katında sürdürmeye başlamıştır.

EİGM ve yetkilendirilen tüm Proje Onay Birimleri gibi TEMSAN’da;

• 07.05.1995 tarihli Enerji Tesisleri Kabul Yönetmeliği (RG-22280),
• 30.12.2014 tarihli Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği (RG-29221),
• 06.11.2015 tarihli Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği (RG-29524) ile
• 07.11.2015 tarihli Elektrik Tesisleri Proje Yön. Değ. Yap. Dair Yön. (RG-29525)
• 14.04.2017 tarihli Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yön. Değ. Yap. Dair Yön. (RG30038)

hükümlerine göre hizmet vermekte olup, hiçbir farklı uygulama yapılması söz konusu değildir.

22.12.2017 tarih ve 35567 sayılı EİGM yazısı ile yeniden yetkilendirilen Teşekkülümüzde, 16.01.2018 tarihine kadar TEMSAN POB olarak 50 ön proje, 111 kati proje, 20 tadilat projesi onayı, 93 geçici kabul ve 6 Tutanak Onayı gerçekleştirilmiş olup, ulusal elektrik şebekemize toplam yaklaşık 360 MWe girdi sağlanmıştır.

TEMSAN Proje Onay Müdürlüğü’nde genel olarak her birinin elektronik incelemeleri de dâhil olmak üzere aşağıdaki hususlarda işlemler yürütülmektedir.

• Ön proje inceleme ve onayları,
• Tadilat proje inceleme ve onayları,
• Kati proje inceleme ve onayları,
• Mühendislik raporu inceleme ve tutanak onayları,
• Kısmi, Tadilat ve Geçici Kabul heyeti teşkili ve kabuller.

Söz konusu işlemlere ait yönetmelikler, iş akış şeması, başvuru prosedürleri ve başvuru dilekçe örnekleri, mühendislik raporu hazırlama prosedürleri ve başvuru formu, geçici kabul cilt ve onay prosedürleri ile başvuru formu, proje antet örneği, iş akış şeması, ön proje kontrol listesi, kati proje kontrol listesi, geçici kabul işlemleri, hizmet bedelleri, iş akış şeması, tesis ve kabul bilgi formları aşağıda verilmektedir.

Proje Onay Müdürlüğümüz tarafından yürütülen işlemler, yatırımcı veya projecilerden kaynaklanan bir gecikme olmaması halinde en geç 15 gün içerisinde cevap verilmekte, işlemlerde herhangi bir gecikme yaşanmamaktadır.


Bilgilerinize rica ederiz.


                                                Murat GÖNEN
                                             Proje Onay Müdürü
GEREKLİ BİLGİ ve BELGELER

1 Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği (07.05.1995)
2 Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği (06.11.2015)
3 Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği (30.12.2014)
4 Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik (07.11.2015)
5 Elektrik Tesisleri POB Yetkilendirme Yazısı 22.12.2017
6 TEMSAN A.Ş. 2018 Yılı Hizmet Bedelleri
7 TEMSAN POB İş Akış Şeması
8 Prosedürler ve Kontrol Listeleri ile İlgili Dokümanlar
9 HES Geçici Kabulleri ile İlgili Dokümanlar
10 BES-TES Geçici Kabulleri ile İlgili Dokümanlar