e TEMSAN Proje Onay ve Kabul İşlemleri

ELEKTRİK TESİSLERİNİN PROJE ONAY VE KABUL İŞLEMLERİ

08.09.2017

ELEKTRİK TESİSLERİNİN PROJE ONAY VE KABUL İŞLEMLERİ

09.01.2015 tarih ve 73 sayılı EİGM yazısı ile lisanssız olan tüm güçlerde ve lisanslı olan 10 MWe’nin altındaki güçlerdeki HES’ler, 18.09.2015 tarih ve 34874 sayılı EİGM yazısı ile lisanssız olan tüm güçlerde HES, BES ve TES ile lisanslı olan 10 MWe’nin altındaki güçlerdeki HES’ler ve 29.12.2016 tarih ve 34090 sayılı EİGM yazısı ile lisanssız olan tüm güçlerde HES, BES ve TES ile lisanslı olan 10 MWe’nin altındaki güçlerdeki HES ve BES’lerin proje onayı, kabulü ve tutanak onayı işlerinin Şirketimiz bünyesinde yapılması hususunda yetkilendirme yapılmıştır.

Söz konusu işleri yürütebilmek için 28.01.2015 tarihinden itibaren Proje Onay Müdürlüğü adı altında Genel Müdüre bağlı olarak faaliyetlerini İdari Binamızın giriş katında sürdürmeye başlamıştır.

EİGM ve yetkilendirilen tüm Proje Onay Birimleri gibi TEMSAN’da;

• 07.05.1995 tarihli Enerji Tesisleri Kabul Yönetmeliği (RG-22280),
• 30.12.2014 tarihli Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği (RG-29221),
• 06.11.2015 tarihli Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği (RG-29524) ile
• 07.11.2015 tarihli Elektrik Tesisleri Proje Yön. Değ. Yap. Dair Yön. (RG-29525)
• 14.04.2017 tarihli Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yön. Değ. Yap. Dair Yön. (RG30038)

hükümlerine göre hizmet vermekte olup, hiçbir farklı uygulama yapılması söz konusu değildir.

29.12.2016 tarih ve 34090 sayılı EİGM yazısı ile yeniden yetkilendirilen Teşekkülümüzde, 08.09.2017 tarihine kadar TEMSAN POB olarak 34 ön proje, 77 kati proje, 17 tadilat projesi onayı, 64 geçici kabul ve 5 Tutanak Onayı gerçekleştirilmiş olup, ulusal elektrik şebekemize toplam yaklaşık 279 MWe girdi sağlanmıştır.

TEMSAN Proje Onay Müdürlüğü’nde genel olarak her birinin elektronik incelemeleri de dâhil olmak üzere aşağıdaki hususlarda işlemler yürütülmektedir.

• Ön proje inceleme ve onayları,
• Tadilat proje inceleme ve onayları,
• Kati proje inceleme ve onayları,
• Mühendislik raporu inceleme ve tutanak onayları,
• Kısmi, Tadilat ve Geçici Kabul heyeti teşkili ve kabuller.

Söz konusu işlemlere ait yönetmelikler, iş akış şeması, başvuru prosedürleri ve başvuru dilekçe örnekleri, mühendislik raporu hazırlama prosedürleri ve başvuru formu, geçici kabul cilt ve onay prosedürleri ile başvuru formu, proje antet örneği, iş akış şeması, ön proje kontrol listesi, kati proje kontrol listesi, geçici kabul işlemleri, hizmet bedelleri, iş akış şeması, tesis ve kabul bilgi formları aşağıda verilmektedir.

Proje Onay Müdürlüğümüz tarafından yürütülen işlemler, yatırımcı veya projecilerden kaynaklanan bir gecikme olmaması halinde en geç 15 gün içerisinde cevap verilmekte, işlemlerde herhangi bir gecikme yaşanmamaktadır.

Verilmekte olan hizmetlerimizde lisanslı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı veya YEKDEM’den faydalanabilecek olan enerji üretim tesislerinin önceliği bulunmakta olup, özellikle YEKDEM dönemindeki başvurularda bu hususa dikkat edilmelidir.

Bilgilerinize rica ederiz.


                                                Murat GÖNEN
                                             Proje Onay Müdürü
GEREKLİ BİLGİ ve BELGELER

1 Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği (07.05.1995)
2 Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği (06.11.2015)
3 Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği (30.12.2014)
4 Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik (07.11.2015)
5 Elektrik Tesisleri POB Yetkilendirme Tablosu (29.12.2016)
6 TEMSAN A.Ş. 2017 Yılı Hizmet Bedelleri
7 TEMSAN POB İş Akış Şeması
8 Proje Anteti Örneği (Autocad)
8 Proje Anteti Örneği (.pdf)
9 Ön Proje Kontrol Listesi
10 Kati proje inceleme prosedürü
11 Kati Proje Kontrol Listesi
12 Lisanssız kati proje inceleme prosedürü
13 Lisanssız Kati Proje Kontrol Listesi
14 Geçici Kabul talebi için başvurma prosedürü
15 Lisanssız Geçici Kabul talebi için başvurma prosedürü
16 Geçici Kabul İşlemleri
17 Geçici Kabul Programı
18 Tesis Bilgi Formu
19 Geçici Kabul Bilgi Formu
20 HES Geçici Kabul Tutanağı Örneği
21 Verim Tablosu örneği
22 GK Tutanak cilt ve onay prosedürü
23 Mühendislik raporu hazırlama prosedürü