e Rehabilitasyon İşleri

Rehabilitasyon İşleri    Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarından itibaren sağlanan büyümeye paralel olarak elektrik talebi hızla artmış olup buna bağlı olarak birçok Hidroelektrik ve Termik Santral kurulmuştur. Aradan geçen uzun yıllar neticesinde bu santrallerde gerek zamanın yıkıcı etkisi gerekse değişen ve gelişen standartlar neticesinde bir takım rehabilitasyon işlerinin yapılması zaruri hale gelmiştir.

    Hidroelektrik Santrallerin kurulumu ve trafo merkezleri hususunda ülkemizin öncü ve milli kuruluşu olan TEMSAN bu alanda da ülkemizin dış bağımlılığını azaltmayı ve kaynaklarımızdan elde edilen enerjinin en verimli şekilde milletimizin hizmetine sunulmasını kendisine görev edinmiştir. Örneğin, Keban HES’te TEMSAN tarafından 2009 yılında gerçekleştirilen “hızlı iyileştirme” ile elektrik enerjisi üretiminde artış sağlanmıştır. Bu bağlamda gerek hidroelektrik santrallerimizde gerekse termik santrallerimizde birçok rehabilitasyon faaliyeti TEMSAN’ın uzman kadrosu ve yüksek kurumsal tecrübesiyle başarıyla gerçekleştirilmektedir. Bu rehabilitasyon faaliyetlerinden bazıları şunlardır:

HİDROELEKTRİK SANTRALLER REHABİLİTASYON İŞLERİ

 • Türbin Rehabilitasyon ve Yenileme İşlemleri

 • Generatör Rehabilitasyon ve Yenileme İşlemleri

 • Hidromekanik (Cebri boru, Vanalar, Kapaklar vs.) Rehabilitasyon ve Yenileme İşlemleri

 • Şalt Teçhizatı Rehabilitasyon ve Yenileme İşlemleri

 • Sel-Su Baskını Sonrası Rehabilitasyon ve Yenileme İşlemleri

 • TERMİK SANTRALLER REHABİLİTASYON İŞLERİ

  • Motor Bakım ve Sarım İşleri

  • Bant-Rulo İmalatı

  • Şalt Teçhizatı Rehabilitasyon ve Yenileme İşlemleri

  • Bus-duct Bara İmalatı

  • Alçak Dağıtım ve MCC ( Motor Control Center) Panoları Rehabilitasyonu

  • PLC ve SCADA Panoları ve Sistemin Devreye Alınması

  • Enstrüman Revizyonları

  • Saha Elektrik İşleri

      TEMSAN yukarıda bahsi geçenler dışında birçok rehabilitasyon işlerini ve çimento fabrikaları gibi büyük endüstriyel tesisler için kazan vb. imalatlarını Ankara ve Diyarbakır’da kurulu fabrikalarında yapmaktadır.


 PROJE ONAY ve KABUL İŞLEMLERİ • 10 MW’ın altındaki güçlerde hidroelektrik santrallerin proje onayı, kabulü ve tutanak onayı Teşekkülümüz tarafından yapılmaktadır.
  Detaylar...

  Bilgi ve Belgeler
 • TSEK Belgeleri
  (HES Ürün Sertifikası)