İstanbul Fuel Oil Ve Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı-B İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan 2 Adet Gaz Türbininin, 25.000 Eşdeğer İşletme Saati (EOH) sıcak gaz yolu bakımı (HGPI) başarıyla tamamlanmıştır.