AR-GE Çalışmaları

Ülkemizin enerji sektöründe ki ihtiyaçlarına yönelik ekipman konusunda inovatif ürünler geliştirmek ve üretim süreçlerini iyileştirmek en önemli amacımızdır.

Mühendislerimiz, başta enerji tesislerinde kullanılan teçhizatlar olmak üzere kurumun çalışma alanında yer alan işler ile ilgili araştırma, ürün geliştirme, projelendirme ve bunlar ile ilgili mühendislik ve teknik çalışmaları çağın gereksinimlerine uygun olarak en güncel donanım ve yazılımlar ile gerçekleştirmenin yanısırsa; bu teknolojileri ülkemize kazandırmanın heyecanı ile çalışmaktadırlar.

Çalışmalarımız

Pelton Türbin Geliştirme Projesi:

Yüksek düşülü ve debi değerinin daha az olduğu projelerde Pelton tipi türbin tercih edilebilir. Kurumumuzun tarafından geliştirilen Pelton türbinlerinin verimlerini artırmaya yönelik analitik çalışmalar yapılarak bu çalışmaların TEMSAN türbin test istasyonunda gerçek ortamda test edilmesi sağlanmaktadır. Hesaplama ve analiz çalışmaları simulasyon yazılımları ile gerçekleştirilmektedir. Pelton türbin çarkları türbin test merkezinde verim ve güç testleri ile simulasyon çalışmaları karşılastırılarak optimum sonuçlar elde edilebilmektedir.

 
Şekil 1. Pelton Türbin Gövdesi Statik Analizi

Banki Türbini Geliştirme Projesi:

Özellikle küçük güçlerde ve değişken debili yerlerde kullanılan ve genel olarak maliyeti düşük olan ve toplam çalışma süreleri ve akış eğrileri dikkate alındığında bazı projelerde Francis tipi türbinlerden ağırlıklı olarak daha fazla güç üretimine sahip bir türbin tipidir. TEMSAN tarafından farklı güçlerde banki türbinleri devreye alınmıştır. Kurumumuzun sahip olduğu Banki türbinlerine ait sayısal analizler gerçekleştirerek farklı tasarımlar oluşturarak protoipler yapmak ve bunların çalışma bölgelerine göre verim grafiklerini çıkarmak amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.Şekil 2. Banki Türbini Hız Dağılımı ve Verim-Güç Eğrisi Örnekleri

MİLHES Projesi

Tübitak Kamag 1007 kapsamında Yerli olarak Hidroelektrik Santral Bileşenlerinin (Türbin, Generatör, İkaz Yardımcı Sistemler, Kontrol Sistemleri)Tasarımı, İmalatı, Montajı, Test ve Devreye Alınması işidir. Bu kapsamda EÜAŞ’a ait Kepez HES santrali pilot tesis olarak belirlenmiştir. TEMSAN projede yürütücü kuruluşlardan bir tanesidir. Proje kapsamında TEMSAN tarafından yardımcı sistemler tasarımı imalatı, generatör imalatı, santral söküm ve kurulum işlemleri gerçekleştirilecektir.Projenin içerisinde Tübitak –MAM, TOBB –ETU gibi kuruluşlarda yer almaktadır. Projenin toplam bütçesi : 22.035.096,00 TL’dir.

Francis Türbini Çalışmaları:

Francis tipi türbinler 600 m düşüye kadar çalışır ve 800 MW’a kadar güç üretebilirler. Ülkemizde bulunan hidroelektrik üretim santrallerinin büyük çoğunluğunda Francis tipi türbin kullanılmaktadır.

Kurumumuz tarafından Francis tipi türbin çarkı ve yardımcı ekipmanlarının hesaplama, tasarım ve analizleri Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ve Yapısal Analiz programları ile yapılarak en verimli şekilde çalışmaları sağlanmaktadır.

 

Hidrolik Türbin Test Merkezi:

TEMSAN Hidrolik Türbin Test Merkezi özellikle aksiyon (impuls) tipi hidrolik mikro türbinlerin fonksiyon ve model testleri için yapılmıştır. İleride farklı tipte türbinlerin test edilebilmesi ve test merkezinin büyümesi düşünülerek projelendirilmiştir. Mevcutta yatay olarak konumlandırılmış asenkron generatör ile 500 kW güce kadar mikro türbinlerin fonksiyon ve pelton türbinlerin model testleri gerçekleştirilebilmektedir. 2 adet pompa hattı ile değişken debi ve düşüler de test yapma imkânı sağlanmaktadır.

 

Test hatlarına ait teknik bilgiler:

I. Hat : Debi : 1600 m3/sa , Basınç : 10 bar , Pompa motor gücü 700 kW

II. Hat : Debi : 550 m3/sa , Basınç : 22bar , Pompa motor gücü 500 kW

AR-GE ve İnovasyon Merkezi

Enerji ekipmanları konusunda ülkemizin ihtiyacı olan yerli ürünlerin tasarımlarının ve testlerinin gerçekleştirilebilmesi için TEMSAN bünyesinde Ar-Ge ve İnovasyon merkezi kurulması çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ön başvuruda bulunulmuş olup altyapı çalışmalarından sonra başvuru ve inceleme çalışmaları tamamlanacaktır.

170 kV Kesici AR-GE Çalışmaları

170 kV 3150 A 31,5kA yüksek gerilim devre kesicilerine Türkiye pazarında yıllık ortalama 500 adet ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde tasarımı ve imalatı gerçekleştirilemeyen yüksek gerilim kesicileri ile ilgili ön çalışmalar devam etmektedir. Hem yerli tasarım hem de yerli olarak üretilmesi konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca Yüksek Gerilim Kesicilerine ait Yüksek Gerilim Laboratuvarı kurulumu da çalışmalar kapsamında planlanmaktadır.