Afşin-Elbistan B Termik Santrali

Afşin-Elbistan B Termik Santrali Doğalgaza Kavuşuyor

2004 yılında devreye alınan 1440 MW kurulu gücündeki Afşin-Elbistan B Termik Santrali, düşük kalorili linyit kömürü yakarak elektrik enerjisi üretiyor. Santralde her bir ünitenin devreye alınması sırasında binlerce ton fuel-oil ve mazot yakılarak kömür tutuşturulurken, yapılacak dönüşümün ardından ilk ateşleme sisteminde doğalgaz kullanılacak. Böylece ekonomiye ciddi oranda katkı sağlanacak. Afşin-Elbistan B Termik Santralinin doğalgaz ile çalışabilir duruma getirilmesi için gerekli ekipmanların temini, doğalgaz boru hatlarının tesis edilmesi, brülör revizyonları, montajı ve devreye alınması TEMSAN tarafından gerçekleştirilecektir.

Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nin Yanma Veriminin İyileştirilmesine Yönelik Kazan Optimizasyonu

Termik santrallerin yakın gelecekte var olabilmeleri için katı çevre yasalarına uygun hale getirilmeleri ve aynı zamanda rekabetçi enerji piyasasında karlı olarak elektrik üretebilmeleri zorunludur. Bu nedenle TEMSAN tarafından, Afşin-Elbistan B Termik Santralinde düşen üretim kapasitesinin artırılması amacıyla modern teknolojiler kullanılarak kazan verimini etkileyecek parametrelerin mevcut durumu tespit edilmiş, kömürün en verimli şekilde yakılmasına yönelik uygun rehabilitasyon için ölçüm ve testler yapılmıştır.