DCS SCADA OTOMASYON

SCADA ve Otomasyon sistemlerinde milli ve yerli çözüm…

Otomasyon sistemleri ile ilgili bilgi ve teknolojileri takip ederek enerji santralleri tesisinde ve iyileştirilmesinde geçerli ve son teknoloji ürünleri kullanarak elektrik, elektronik, mekanik ve bilgisayar tabanlı enerji üretim santrallerinin amaçlanan ve planlanan biçimde çalışmasını sağlamaktadır. Ayrıca kontrol ve otomasyon sistemlerinin analiz, projelendirilme, uygulama, mühendis ve operatör eğitimlerinin verilmesi ve kabul işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur.

Temsan Enerji Otomasyon A.Ş. enerji, otomasyon ve endüstri 4.0 konusunda yerli ve milli bir anlayışla hizmet vermek üzere kurulmuştur. Enerji alanındaki 25 Yıllık deneyim, 50+ mühendis ekibi olmak üzere 1000’i aşkın deneyimli kadrosuyla gerçekleştirdiği projelerle sektörüdeki faaliyetlerinde ciddi bir ivme kazanmıştır.

Stratejik alanlarımızdan olan enerji alanında büyük ölçekli ve kritik projeler gerçekleştirerek ülkemizin 2023 vizyonuna destek sağlamaktadır.

TEMSAN Enerji Otomasyon A.Ş. 3.290 MW elektrik santral montajı, 10.250 MW Elektrik Santral DCS yenileme ve 1175 tamamlanmış Otomasyon projesi sayısı ile Elektrik Santralleri Kurulum, Modernizasyonu, İşletme ve Bakım çalışmalarını profesyonel ekibi ile gerçekleştirmektedir.

Ek olarak Hatay da gerçekleştirilen, ülkemizin doğalgaz arz güvenliği için dev bir adım olarak görülen FSRU (Floating Storage Regasification Unit) projesini gerçekleştirmektedir.

IT Çözümleri

Küreselleşme ile beraber endüstride de bilgi teknolojileri daha da önemli hale geldi. Bu sebeple IT ve Otomasyon alanlarının örtüştüğü Dijital Dönüşüm alanında, nesnelerin interneti, hizmetlerin interneti ve siber / fiziksel sistemler adı altında toplanan çözümler olarak karşımıza çıkan Endüstri 4.0 konusunda yaptığı stratejik projeler ile firmalara ve ülkemize katma değer kazandırmaktadır.

 

Ürünlerimiz

PLC: Programlanabilir Mantıksal Denetleyiciler endüstriyel tesislerde hat ve makinelerin kontrolü gibi işleçlerin denetiminde kullanılır.

SCADA: Kapsamlı ve entegre bir Gözetleyici Kontrol ve Veri Toplama Sistemi ile kontrol sistemi sayesinde bir tesise veya işletmeye ait tüm cihazların kontrolünden üretim planlamasına, çevre kontrol ünitelerinden yardımcı işletmelere kadar tüm birimlerin otomatik kontrolü ve gözlenmesi sağlanabilir. Anlık olay ve alarmları saklayarak geçmişte meydana gelen olayları da tekrar günün tarihinde ve saatinde gözlemleyebilmeyi de sağlayan geniş kapsamlı bir sistemdir.

DCS: DCS ( Distributed Control System ) birden çok PLC’nin aynı anda kontrol edilmesine olanak veren dağıtılmış kontrol sistemleridir.

Referanslarımız

1.İstanbul Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali (A) İşletme Müdürlüğü DCS ve Otomasyon Sisteminin Yenilenmesi Projesi

EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali-A(Ambarlı )santrali 1989 yılında işletmeye alınmış ve 3x450 MW gücünde 3 adet kombine üniteden oluşmaktadır. Santral, İstanbul enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamakta olup, stratejik açıdan son derece önemlidir. Her kombine ünitede toplam 2 adet gaz türbini, 2 adet atık ısı kazanı ve 1 adet buhar türbini bulunmaktadır.

Enerji verimliliği ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla bu ünitelerin ve yardımcı tesislerin kontrol ve kumanda sistemlerinin tamamının DCS sistemlerine dönüştürülmesi işleri TEMSAN tarafından gerçekleştirilmektedir.