Generatör

Dikey Eksenli Generatörler

Generatör hareket eksenin yere dik olduğu generatör tipleridir. Bu senkron makinalar iki ana bileşenden oluşur:

  • Dönen parça (rotating part) Rotor
  • Sabit parça (stable part) Stator

Yüksek güçlerde statik ikaz sistemi tercih edilir.

Yatay Eksenli Generatörler

Generatör hareket eksenin yere yatay olduğu generatör tipleridir. Bu senkron makinalar iki ana bileşenden oluşur:

  • Dönen parça (rotating part) Rotor
  • Sabit parça (stable part) Stator

Bu güçlerde fırçasız (döner diyotlu) ikaz sistemi tercih edilir.

  • Generatör Görselleri