HES

Birinci önceliğimiz, elektrik enerjisi üretimine katkıda bulunmak ve bu üretimle beraber yüksek katma değer elde etmek, milli ve yerli hedeflerimiz çerçevesinde yerli elektromekanik ekipman tasarımına katkı sağlamak ve elektromekanik ekipman üretimini millileştirmektir.

HES Proje Müdürlüğü işverenden alınan HES projelerinin kapsamına göre projelendirilmesinden, malzeme veya teçhizatların istenilen veya ulusal/uluslararası standart ve kalitede imal ettirilmesinden/tedarik edilmesinden, demontaj-montaj, test ve devreye alma işlerinden, hakkedişlerden, geçici ve kesin kabul onay işlemlerinin tamamlanmasından sorumludur.

Faaliyetlerimiz:

• Su Türbinleri ( Francis - Pelton - Kaplan- Banki) çeşitli tiplerde ve güçlerde
• Salyangoz veya türbin muhafaza gövdesi ve dağıtıcı boruları
• Türbin Çarkı ve Türbin Mili
• Distribütör Grubu
• Hız Ringi Grubu
• Ayar kanatları ve nozullar
• Servomotor ve ayar çemberi
• Hidrogeneratörler
• Yatak Yağlama ve Soğutma Suyu Sistemleri
• Giriş vanaları,
• Governor sistemi
• Emme boruları ve zemine bağlantı elemanları
• Cebri borular,
• Hidroelektrik santrallerin kısmi veya komple rehabilitasyon işleri (giriş vanası, türbin çarkı, generatör sargıları, ayar kanatlarının yenilenmesi-onarımı işleri v.b )