Hakkımızda

Devletimizin ve Bakanlığımızın vizyonuyla entegre bir şekilde hareket eden kurumumuz; enerji ve makine ekipman sektöründe yerliliğin arttırılması, ülkemizde üretilmeyen ve yurtdışından ithal edilen ürünlerin üretimlerinin Türkiye’de üretilerek istihdamın ve teknik bilginin arttırılması üzerine çalışmaktadır.

 

TEMSAN, yerli elektromekanik teçhizat imalatında tecrübe ve bilgi birikimiyle Türkiye’de öncü bir kuruluştur.

HUKUKİ STATÜ

TEMSAN 13.11.1975 gün ve 7/10907 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ek Ana Sözleşmeye uygun olarak kurulmuş ve 1977 yılında faaliyete başlamıştır.

TEMSAN, faaliyetlerini, 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkında kanun hükmünde kararnameye tâbi, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu statüsüyle sürdürmektedir.

ÖYK'nın 15.06.2015 tarih ve 2015/55 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan kurumumuz, ÖYK'nın 17.04.2017 tarihli ve 2017/11 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programından çıkarılarak eski statüsüne iade edilmiştir.