İhale İlanları

İhale İlanları

İhale Tarihi İhale Saati İhale Kayıt No İhale Konusu İhale Türü İhale Yeri Doküman Temini Doküman Bedeli Teknik Şartname Diğer Dokümanlar
16.04.2019 14:00
Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Diyarbakır İşletme Müdürlüğü’ ne ait
1 (Bir) adet aracın
Teknik Şartnamede belirtilen şekilde satışı işi

TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Diyarbakır İşletme Müdürlüğü
Dökmetaş Mahallesi
Yenişehir/DİYARBAKIR
İhaleye ilişkin dokümanlar İdarenin yukarıda belirtilen adresindeki
Mali ve İdari İşler Müdürlüğünden bedelsiz temin edilecektir.

ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİ
24.04.2019 10:30 2019/165152 AR- GE Tadilat ve Yapım işi TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.