Misyon

MİSYONUMUZ
Ülkemizde enerji üretim ekipmanlarının dışa bağımlılığını en aza indirmek ve uluslararası piyasada yenilenebilir enerji kaynaklarını verimli şekilde değerlendirecek ekipmanı yerli sanayi ile üretip; imalat, teknoloji altyapısını geliştirmek ve know-how birikimini arttırmaktır.