Posta Yoluyla ya da Bizzat Yapılan Başvurular

Bilgi Edinme Başvuruları

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller hakkında yönetmelik 24.04.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarını sağlamaktır. Bu Kanun’a göre vatandaşlarımız tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki tüm meslek kuruluşlarının faaliyetleri hakkında bilgi alabilirler.

Kurumumuza yapılacak her türlü başvuru aşağıda sunulan form doldurularak yapılmalıdır. Forma uygun olmayan yada eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.

Posta Ya da Bizzat Yapabileceğiniz Başvurular İçin

Çamlıca Mahallesi 145. Cadde No:16 Yenimahalle/ANKARA/TÜRKİYE

+90 (312) 397 55 75 (8 Hat)

+90 (312) 397 55 73

e-posta:basinhalk@temsan.gov.tr