Tarihce

TEMSAN, yerli elektromekanik teçhizat imalatında tecrübe ve bilgi birikimiyle Türkiye’de öncü ve önemli bir kuruluştur.

• Ülkemizde HES yapımı 1954 yılında D.S.İ.’nin kurulmasıyla artış göstermiş, daha sonraki yıllarda da HES projelerinde elektromekanik teçhizatın yurt içi piyasadan temini desteklenmiştir.

• Bu amaçla 13.11.1975 tarih ve 7/10907 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1977 yılında TEMSAN’ ın kurulması ile Su Türbinleri ve Generatörlerin yurt içinde imal edilebilmesi konusunda önemli bir gelişme kaydedilmiştir.

 • Bu bakış açısıyla TEMSAN yerli elektromekanik teçhizat imalatında tecrübe ve bilgi birikimiyle Türkiye’de öncü ve önemli bir kuruluş haline gelmiştir.

 • TEMSAN’ın kurulmasından sonra ülkemizin tamamen dışa bağımlı olduğu HES elektromekanik teçhizatların temininde bugüne kadar ülke ekonomisine çok büyük katma değer sağlamıştır.

• Özellikle kamu kuruluşlarının yaptıkları ihalelerde TEMSAN’ ın bulunması, verilen fiyatlara yansımış ve daha önce yüksek bedellerle yapılan işlerin bedeli neredeyse yarı yarıya düşmüştür.

• Kuruluşumuz, ülkemizde kamu sektörleri içerisinde HES elektromekanik teçhizatlarını yapan tek kamu kurumu olması nedeniyle bir kez daha önem kazanmaktadır.