Türbin

HES Projelerine ait Elektromekanik teçhizatın tasarımı ve projelendirilmesi, kurumumuz bünyesinde bulunan mühendisler tarafından, her proje için o projenin karakteristiklerine uygun olarak yapılmaktadır. Tasarım aşamasında en önemli husus; teçhizat verimlerinin, yatırımcıyı da memnun edecek şekilde, olabilecek en üst seviyeye getirilmesidir.


Francis Türbinleri

Alçak ve orta seviyeli düşü değerleri için uygun türbindir.

Francis türbinleri genellikle su depolaması yapılmadan akarsuyun üzerine ve baraj depolaması yapılan hidroelektrik santrallere kurulurlar.

İdeal verim ve yüksek hız aralıklarıyla ön plana çıkmaktadırlar. Francis Türbinleri dikey ve yatay yerleşimli olarak kullanılabilirler.

Türbinin genellikle generatör şaftına tümleşik olan çarkı sayesinde kararlı ve sabit çalışan sistemin işletme ve bakım maliyetleri de bu sayede düşüktür.

Kaplan Türbinleri

Yüksek debi ve alçak düşü değerlerinde çalışmaya uygun türbindir.

Victor Kaplan, Francis Türbinini esas alarak 1910-1913 yılları arasında kendi adını verdiği Kaplan Türbinini imal etmiştir.

Kaplan Türbini öncelikle alçak düşü ve yüksek su hacmine sahip santallerde kullanılmıştır. Bu türbin tipi bunun yanı sıra su depolaması yapılmayan akarsular üzerine de kurulabilirler. Kılavuz pervane ve çarkın ayrı ayrı kontrol edilebilmesinden dolayı Kaplan türbininden kararsız akışlarda bile faydalanılabilmektedir. Bu kontrol sistemi yüksek verimlilik değerlerine ulaşmayı da mümkün kılar.

Pelton Türbinleri

Yüksek düşüler için uygun türbindir.

Pelton türbinleri başlıca yüksek düşü ve düşük debi değerlerinde kullanılırlar. Bu türbin tipinin üzerinde bulunan nozullar sayesinde kararsız akış şartlarında dahi ideal verim değerine ulaşmak mümkündür.

Pelton Türbin çarkı üzerinde bulunan kepçeler sıklıkla aşındırıcı ve değişken yüklere maruz kalırlar. Kepçelerin bu şartlar altında üst düzey sağlamlığı yerine getirebilmesi için sert kaplama gibi karmaşık imalat yöntemleri tercih edilir.

Banki Türbinler

Alçak düşü ve küçük güç ünitelerinde kullanılacak olan türbin tipidir.

Michell-Banki türbinleri bir aksiyon türbin özelliği göstermektedir.

Merkezi sistemden bağımsız yerel kuruluşlarca işletilmesi nedeniyle bakım ve onarımlarının kolaylıkla yapılabilir olması, ayrıca tesis aksamının da piyasadan rahatlıkla temin edilebilen parçalardan oluşması önemli bir avantajıdır.

Mini – Mikro Türbinler

Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmak ve mevcut küçük su kaynaklarımızdan enerji elde etmek amacıyla, ülkemizde daha önce imalatı yapılamayan farklı tip ve güçlerde mini ve mikro HES türbini projelendirilmesi yapılmış ve prototip imalatları gerçekleştirilmiştir.

  • Francis, Kaplan ve Pelton Türbin Görselleri