e Trafo Merkezleri

Trafo Merkezleri


    Elektrik enerjisinin üretimden iletim sistemine (enterkonnekte sistem) aktarılması ve iletim sisteminden dağıtım şebekesine bağlantı noktasında yer alan trafo merkezleri (diğer adıyla şalt sahaları) gelişmişliğin simgesi olan “elektrik enerjisi arz güvenirliği” açısından hayati öneme sahip tesislerdir. Elektriğin üretim noktasından tüketim noktasına kadar olan “seyahatinde” kayıpları azaltmak maksadıyla elektriğin iki ana parametresinden (diğeri akımdır) gerilim önce Yükseltici Trafo Merkezlerinde yükseltilir, sonra İndirici Trafo Merkezlerinde (İTM) indirilir. Üretim noktasındaki gerilim seviyeleri 0.4kV, 3.1kV, 6.3kV ve 10.5kV kademelerindeyken 154kV ve 380kV enerji nakil hatları (ENH) ile uzak noktalar taşınır ve bölgesel elektrik dağıtım şirketlerine (EDAŞ’lar) TEİAŞ tarafından iletilerek 36kV kademesinde dağıtım şebekesi başlar. Üretimden iletime, iletimden de dağıtım sistemine geçilen bu noktalarda kurulan ve anahtarlama (açma-kapama) yapılan bu tesislere “Trafo Merkezi” denir.

    Trafo Merkezleri yapım işleri uzmanlık isteyen taahhüt projeleridir. TEMSAN tarafından tamamlanan 52 trafo merkezinde, gerek teçhizat seçimi açısından gerekse montaj çalışmaları açısından IEC (International Electrotechnical Commission) kriterleri ve TEİAŞ Genel Montaj ve Teknik Şartnamesi kriterleri tavizsiz şekilde uygulanmıştır. Bu sebepledir ki TEMSAN tarafından tesis edilen Trafo Merkezleri yıllardır örnek projeler olarak gösterilmektedir.

    TEİAŞ ve özel sektör enerji üretim tesisleri için tesis edilen trafo merkezlerinde kullanılan yüksek gerilim ayırıcıları ile kumanda ve röle panosu gibi sekonder teçhizat kendi imalatımız olup, diğer teçhizat alanında kendini kanıtlamış, tip testleri olan firmalar arasından ihaleyle seçilmiştir.