Mikroişlemci Tabanlı Hız Reg. Sist./Ömür BINARBAŞI 2015
Mikroişlemci Tabanlı Hız Reg. Sist./Ömür BINARBAŞI 2015

Mikroişlemci Tabanlı Hız Reg. Sist./Ömür BINARBAŞI 2015

MİKRO HİDROELEKTRİK SANTRALLER İÇİN MİKROİŞLEMCİ TABANLI HIZ REGÜLATÖRÜ SİSTEMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

(Yüksek Lisans Tezi)

Ömür BINARBAŞI
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Haziran 2015


ÖZET
Bu çalışma yenilenebilir enerji kaynaklarından ülkemizde büyük bir potansiyeli olan hidroelektrik enerjinin değerlendirilmesi üzerine yapılmıştır. Şebekeden bağımsız kapalı çevrim çalışan bir mikro hidroelektrik santral prototipi üzerinde 750 W’lık banki tipi türbinin ayar kanadı kontrollü bir şekilde açılıp kapatılarak türbine giren su miktarı kontrol edilip, türbinin hız regülasyonu gerçekleştirilmiştir. Buna bağlı olarak türbinin ve generatörün devri ve elde edilen gerilimin frekansı kontrol edilmiştir. Kontrol işlemi için generatörden elde edilen gerilimin frekansı sıfır geçiş devresi ile ölçülmüş ve mikrodenetleyiciye aktarılmıştır. Mikrodenetleyici ile frekanstaki hataya göre PWM sinyali oluşturulmuştur. PWM sinyali ayar kanadını hareket ettiren doğru akım motoruna H köprü devresi ile uygulanmıştır. Motorun döndürme hareketi ayar kanadına vidalı mil sistemi ve mekanik bir kol ile aktarılmıştır. Türbinin devir sayısının ayarlanması ile türbine bağlı çalışan 500 W’lık generatörün frekans değeri istenen değerlerde tutulmuştur. Bu işlemler PIC16F877 mikrodenetleyicisi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu sayede mikro hidroelektrik santrallerde kullanılan diğer kontrol yöntemlerinden daha ekonomik bir uygulama gerçekleştirilmiştir.
Bilim Kodu : 703.1.033


Anahtar Kelimeler :Hız Regülasyonu, Mikro Hidroelektrik Santral, Frekans Kontrolü
Sayfa Adedi : 87
Danışman: Doç. Dr. Cemal YILMAZ

 

 TEZ_ ömür_BINARBAŞI_HES ler İçin Mikroişlemci Tabanlı Hız Regülatörü Sisteminin Gerçekleştirilmesi

 MAKALE_Ömür_BINARBAŞI_Desİgn And Frequency Performance Of A Mİcroprocessor Based Speed Governor

 

Her Hakkı Saklıdır © 2021 Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.
Yasal Uyarı | Site Haritası

bakanlik