Proje Onay ve Kabul
Proje Onay ve Kabul

Proje Onay ve Kabul

İlk yetkilendirmemiz 09.01.2015 tarihli ve 73 sayılı EİGM yazısı ile lisanssız olan tüm güçlerde ve lisanslı olan 10 MWe’nin altındaki güçlerdeki HES’ler için verilmiş olup, 18.12.2019 tarihli ve 24409 sayılı EİGM yazısı ile de lisanssız olan tüm güçlerde HES, BES ve TES ile lisanslı olan 10 MWe’nin altındaki güçlerdeki HES’lerin proje onayı, kabulü ve tutanak onayı işlerinin Şirketimiz bünyesinde yapılması hususunda yeniden yetkilendirme yapılmıştır.

Söz konusu işleri yürütebilmek için 28.01.2015 tarihinden itibaren Proje Onay Müdürlüğü (12.03.2019 tarihinden itibaren Enerji Tesisleri Onay Müdürlüğü) adı altında  faaliyetlerini İdari Binamızın giriş katında sürdürmeye başlamıştır.

EİGM ve yetkilendirilen tüm Proje Onay Birimleri gibi TEMSAN’da;

•    07.05.1995 tarihli Enerji Tesisleri Kabul Yönetmeliği (RG-22280),*
•    30.12.2014 tarihli Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği (RG-29221),
•    06.11.2015 tarihli Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği (RG-29524),*
•    07.11.2015 tarihli Elektrik Tesisleri Proje Yön. Değ. Yap. Dair Yön. (RG-29525),
•    14.04.2017 tarihli Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yön. Değ. Yap. Dair Yön. (RG30038)ve
•    19.02.2020 tarihli Elektrik Üretim Ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği (RG 31044) *

hükümlerine göre hizmet vermekte olup, hiçbir farklı uygulama yapılmamaktadır.

28.01.2015 tarihden bugüne kadar TEMSAN POB olarak 108 ön proje, 218 kati proje, 43 tadilat projesi onayı, 216 geçici kabul, 29 tutanak onayı gerçekleştirilmiş, 40 proje onayı ile 12 geçici kabul ret edilmiş olup, ulusal elektrik şebekemize toplam yaklaşık 677 MWe girdi sağlanmıştır.

TEMSAN Enerji Tesisleri Onay Müdürlüğü’nde genel olarak her birinin elektronik incelemeleri de dâhil olmak üzere aşağıdaki hususlarda işlemler yürütülmektedir.

•    Ön proje inceleme ve onayları,
•    Tadilat proje inceleme ve onayları,
•    Kati proje inceleme ve onayları,
•    Mühendislik raporu inceleme,
•    Kısmi, Tadilat ve Geçici Kabul heyeti teşkili ve kabuller.

Tutanak Onayı Hizmeti, Kabul Yönetmeliğinde değişiklik yapılana kadar durdurulmuş olup, geçici kabul eksiklerinin tamamlandığına dair hazırlanan Mühendislik Raporu istenmeye devam edecektir.

Söz konusu işlemlere ait yönetmelikler, iş akış şeması, başvuru prosedürleri ve başvuru dilekçe örnekleri, mühendislik raporu hazırlama prosedürleri ve başvuru formu, geçici kabul cilt ve onay prosedürleri ile başvuru formu, proje antet örneği, iş akış şeması, ön proje kontrol listesi, kati proje kontrol listesi, geçici kabul işlemleri, hizmet bedelleri, iş akış şeması, tesis ve kabul bilgi formları, örnek geçici kabul dosyaları, vb. aşağıda verilmektedir. Kullanacağınız belgelerin en son sürüm olup olmadığını lütfen aşağıdaki linklerin tarihlerinden kontrol ediniz.

Enerji Tesisleri Onay Müdürlüğümüz tarafından yürütülen işlemler, yatırımcı veya projecilerden kaynaklanan bir gecikme olmaması halinde en geç 10 gün içerisinde cevap verilmekte, işlemlerde herhangi bir gecikme yaşanmamaktadır. Bununla beraber yılın Eylül ve özellikle Ekim ayları içerisinde, YEKDEM’e girecek santrallerin önceliği vardır.

Proje Onay ve Kabul Takip Sistemi' nin ilk fazı olan uygulama kısmı devreye alınmıştır. Başvurularınızın E-Devlet üzerinden sorgulanmasını sağlayacak ikinci faz için çalışmalarımız devam etmekte olup, devreye girdiğinde ayrıca duyurulacaktır. Başvurularda yeni tesis bilgi formunun ve yeni hizmet bedelleri tablosunun kullanılması gerekmektedir.

* ÖNEMLİ NOT: 01.04.2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan 19.02.2020 tarihli Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği (RG 31044) için yürürlükten kaldırılan yönetmelikler ve devam eden işlere ait hükümler aşağıda özellikle belirtilmiştir. Duyurusunu yaptığımız yönetmeliğin getirdiği değişiklikler ayrıca sayfamızda yayınlanacak olup, değişiklikleri takip etmek yatırımcıların/yüklenicileri sorumluluğundadır.

Atıflar ve yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) Elektrik üretim tesisleri için 7/5/1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde bulunan hükümler uygulanmaz. Elektrik üretim tesisleri için anılan Yönetmeliğe yapılmış atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

(2) 6/11/2015 tarihli ve 29524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu Yönetmeliğe yapılmış atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

(3) İlgili mevzuatta “Geçici Kabul” ve “Kesin Kabul” ibarelerine yapılan tüm atıflar, 6446 sayılı Kanun kapsamında özel hukuk tüzel kişileri tarafından yatırımı gerçekleştirilen elektrik üretim ve elektrik depolama tesisleri için, bu Yönetmelikteki “Kabul” ibaresine yapılmış sayılır.

Devam eden iş ve işlemler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili POB’lara yapılmış olan kabul başvuruları, 6/11/2015 tarihli ve 29524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği hükümlerine göre ilgili POB’larca sonuçlandırılır. Söz konusu kabul başvuru kapsamlarının içeriğindeki eksik ve/veya yanlışlıklar nedeniyle bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra iade edilmesinin akabinde tekrar tesis kabul başvurusunda bulunulması halinde bahsi geçen tesisler için bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

19.02.2020

Gerekli bilgi ve belgeler:

 

 01-Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği (07.05.1995)

 02-Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği (06.11.2015) (Güncel 09.05.2019)

 03-Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği (30.12.2014) (Güncel 09.05.2019)

 04-Elektrik Tesisleri POB Yetkilendirme Yazısı (18.12.2019)

 05-TEMSAN A.Ş. 2020 Yılı Hizmet Bedelleri (22.01.2020)

 06-20196- TEMSAN POB İş Akış Şeması (13.03.2019)

 07-Prosedürler ve Kontrol Listeleri (22.01.2020).rar

 8-Örnek HES GK Tutanağı (20.12.2019).rar

 9-Örnek BES-TES GK Tutanağı (20.12.2019).rar

 10-Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği (RG 31044)

 

Her Hakkı Saklıdır © 2020 Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.
Yasal Uyarı | Site Haritası

bakanlik