TEMSAN Akademi
TEMSAN Akademi

TEMSAN Akademi

Ülkemiz yeniliği teşvik etmek, rekabetçiliği güçlendirmek ve ekonomik büyümeyi hızlandırmak amacıyla her geçen gün yeni politikalar geliştirmektedir. İstenilen hedeflere ulaşmak için uygulanan bu politikalar, eğitim ve sanayi arasındaki bilgi alışverişini güçlendirmek ve yeni ilişkiler kurmak üzerine yoğunlaşmaktadır. 

Bilgi tabanlı bir ekonomide, eğitim ve sanayi arasındaki ilişki, yeniliğin ve ekonomik gelişmenin anahtar unsurları olup bu amaçta biz kamu kuruluşlarının işbirliklerini kolaylaştırma ve geliştirme gibi önemli görevleri bulunmaktadır. Çağımızda bilgi transferi için oluşturulmuş çeşitli mekanizmalar sayesinde, zor ve kompleks sorunlar için üretilmiş yeni fikir ve yaklaşımlara temas kolaylaşmakta, bu bilgi havuzunu kullanmak, girişimciler için bir zorunluluk olmaktadır. 

 

Kamu - Sanayi  - Üniversite İşbirliği

Eğitim ve araştırma kurumları ise sanayi ile oluşturdukları işbirlikleri sayesinde araştırma sonuçlarını uygulamaya dönüştürme ve yeni araştırma alanları keşfetme gibi fırsatlar elde etmektedir. Özellikle temel araştırma ve uygulamalı araştırma sayesinde, bilimsel ve teknolojik bilgi üretimi ve nitelikli personel gelişimini sağlayan eğitimler için işbirlikleri, aynı zamanda teknoloji transferinin ve üretilen bilginin ticarileştirilmesinin kolaylaşmasını sağlamaktadır. Sonuç itibarı ile bilimsel gelişmenin temel kaynağının eğitimler, yeni teknolojilerin ve ekonomik gelişmenin temel aktörlerinin de sanayi olduğu düşünüldüğünde bu iki kesimin işbirliği hayati önem taşımaktadır. 

Kurumumuz TEMSAN rekabetçi ve katma değere sahip ürünler geliştirmek için siz değerli eğitim kurumları ile iş birliği içinde olmayı arzu etmiş ve bu nedenle bu sosyal ağı oluşturmuştur.

 

TEMSAN'lı Olmak (Broşür)

 
 

Her Hakkı Saklıdır © 2019 Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.
Yasal Uyarı | Site Haritası

bakanlik