HAKKIMIZDA

Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. (TEMSAN), ülkemizin yürüttüğü enerji politikaları içerisinde Türkiye ekonomisine azami katkıyı sağlamak, çalışmalarını verimlilik ve kârlılık ilkelerine göre yürütmek amacına uygun olarak, 1975 yılında 7/10907 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş ve 1977 yılında teşkilatlanarak faaliyetlerine başlamıştır.

1954 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün kurulması ile hidroelektrik santrallerin üretimi başlamış, zaman içerisinde sayıları artan bu tesislerin inşası, ekipman teminleri ve montaj hizmetlerinin sağlanabilmesi için alanında uzman bir kuruluşa ihtiyaç doğmuştur. Uzun yıllar kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet veren TEMSAN, 2001 yılında su kullanım haklarının özelleştirilmesine ait mevzuatın yayınlanmasının ardından müşteri portföyüne özel sektörü de eklemiştir.

2013 yılında YEKDEM kapsamındaki enerji alımlarında yerli imalat teşvikinin uygulanmaya başlaması ile birlikte yerli ekipman teşvikinden yatırımcıları ilk ve en yüksek oranda yararlandıran tek kuruluş TEMSAN olmuştur. 2017 yılında Türkiye’nin en büyük FSRU tesisini devreye alan TEMSAN, HES projeleri ve trafo merkezlerinde ünite, ünite rehabilitasyonu, tevsiat; termik santral projelerinde ise çok sayıda rehabilitasyon olmak üzere birçok projeye anahtar teslim hizmet vermiş ve vermeyi sürdürmektedir.

Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş., “modern bir ‘enerji ekipman’ sanayinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması” amacıyla;

  • Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,
  • Enerji santrallerinin fizibilitesini çıkarmak, projelendirmek, ihtiyaç duyulan ekipmanın imali ve tedarikini sağlamak başta olmak üzere enerji santrallerinin ihtiyaçlarına ilişkin her türlü ticari faaliyeti üstlenmek, bu santralleri tesis etmek, müşavirlik ve gözetmenlik hizmeti vermek, testlerini yapmak, devreye almak, her türlü bakım, onarım ve rehabilitasyon işlerini yürütmek,
  • Enerji sektöründe üretim, iletim, depolama ve dağıtım tesisleri ile endüstriyel tesisler için her türlü mal, hizmet danışmanlığı ve yapım işlerini üstlenmek, bu tesislerde kullanılan ekipmanlara ve sistemlere ait test, AR-GE ve ÜR-GE faaliyetlerini gerçekleştirmek,
  •  Bakanlık tarafından belirlenen güç ve türüne göre lisanslı ve/veya lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin proje onay ve kabul işlemlerini yürütmek,
  • Enerji sektöründeki ihtiyaçlara göre akredite test laboratuvarları kurmak ve laboratuvar hizmetlerini yürütmek,
  • Test ve imal edilmiş ürünlere rapor ve uygunluk belgesi düzenlemek ve bu konuda kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre müşavirlik, danışmanlık, gözetmenlik, raporlama, test ve benzeri hususlarda hizmet vermek,
  • Faaliyet alanına giren kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemlerle verilen görevler ve bu görevlerle ilgili olarak uygun görülen faaliyetleri yürütmek ve Bakanlığımız tarafından verilen görevleri yerine getirmek için çalışmaktadır.