PROJE ONAY KABUL

 

                                                                                                                                     TEMSAN POB (PROJE ONAY BİRİMİ)

                                                                                                     ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN PROJE ONAY VE KABUL İŞLEMLERİ

 

                                                                                                                                          Güncellenme Tarihi: 12.01.2024

 

                                                                                                                             PROJE ONAY VE KABUL TAKİP SİSTEMİMİZ

                                                                                                                              E-DEVLET ÜZERİNDE FAALİYETE GEÇMİŞTİR.

                                                                                                             BAŞVURULARINIZLA İLGİLİ DOKÜMANLARA 7/24 ULAŞABİLİRSİNİZ (*).

 

İlk yetkilendirmemiz 09.01.2015 tarihli ve 73 sayılı EİGM yazısı ile lisanssız olan tüm güçlerde ve lisanslı olan 10 MWe’nin altındaki güçlerdeki HES’ler için verilmiş olup, 29.12.2023 tarihli ve E.233111 sayılı EİGM yazısı ile de lisanssız olan tüm güçlerde HES, BES ve TES’lerin proje onayı, kabulü ve tutanak teslim işlerinin Şirketimiz bünyesinde yapılması hususunda yeniden yetkilendirme yapılmıştır. 

Söz konusu işleri yürütebilmek için 28.01.2015 tarihinden itibaren Proje Onay Müdürlüğü (23.12.2022 tarihinden itibaren Enerji Verimliliği ve Tesisler Müdürlüğü) adı altında faaliyetlerini İdari Binamızın giriş katında (2022 yılı itibariyle 3. kat) sürdürmeye başlamıştır. 

EİGM ve yetkilendirilen tüm Proje Onay Birimleri gibi TEMSAN POB’da;

  • 30.12.2014 tarihli Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği (RG-29221),
  • 07.11.2015 tarihli Elektrik Tesisleri Proje Yön. Değ. Yap. Dair Yön. (RG-29525),
  • 19.02.2020 tarihli Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği (RG-31044)

hükümlerine göre hizmet vermekte olup, hiçbir farklı uygulama yapılmamaktadır. 

28.01.2015 tarihinden bugüne kadar TEMSAN POB olarak 124 ön proje, 306 kati proje, 80 tadilat projesi olmak üzere toplam 510 proje onayı, 289 geçici kabul/kabul, 29 tutanak onayı ve 58 tutanak teslimi gerçekleştirilmiş, 75 proje onayı ile 49 kabul ret edilmiş olup, ulusal elektrik şebekemize toplam yaklaşık 927,75 MWe girdi sağlanmıştır.

TEMSAN Enerji Tesisleri Onay Müdürlüğü’nde tamamen elektronik ön inceleme yapılmakta ve tamamlanan projelerin baskılı halleri istenmek üzere aşağıdaki hususlarda işlemler yürütülmektedir. 

  • Tadilat proje inceleme ve onayları, 
  • Kati proje inceleme ve onayları, 
  • Eksik Tamamlama Beyan Raporu inceleme, 
  • Kısmi, Tadilat ve Kabul heyeti teşkili ve kabuller. 

Söz konusu işlemlere ait yönetmelikler, iş akış şeması, başvuru prosedürleri ve başvuru dilekçe örnekleri, eksik tamamlama beyan raporu hazırlama prosedürleri ve başvuru formu, kabul cilt prosedürü ile başvuru formu, proje antet örneği, iş akış şeması, ön proje kontrol listesi, kati proje kontrol listesi, kabul işlemleri, hizmet bedelleri (KDV oranı %20 olarak revize edilmiştir), iş akış şeması, tesis ve kabul bilgi formları, örnek kabul dosyaları, vb.’nin güncel halleri aşağıda verilmektedir. Kullanacağınız belgelerin en son sürüm olup olmadığını aşağıdaki linklerin tarihlerinden mutlaka kontrol ediniz.

Başvurularınızda başvuru dilekçesinin, tesis bilgi formunun ve hizmet bedelleri tablosunun en son sürümlerinin kullanılması gerekmektedir. Belgeler eksiksiz ve doğru doldurulmalıdır. Başvuru belgeleri içerisinde tesis bilgi formu ve hizmet bedeli ödeme dekontu bulunmayanlar kayda alınamamaktadır.

Enerji Verimliliği ve Tesisler Müdürlüğümüz tarafından yürütülen işlemler, yatırımcı veya projecilerden kaynaklanan bir gecikme olmaması halinde işlemlerde herhangi bir gecikme yaşanmadan en geç birkaç gün içerisinde cevap verilmekte ve Bakanlık İç Denetimi sebebiyle en geç 15 gün içerisinde işlemleriniz tamamlanması gerekmektedir. Eksikliklerin tamamlanamaması durumunda 15 günü geçen tüm başvurular iptal edilmektedir.

Tutanak Onayı Hizmeti yeni yönetmelik ile tamamen durdurulmuştur. Kabul eksiklerinin tamamlandığına dair hazırlanan Eksik Tamamlama Beyan Raporu istenecek olup, bu beyanı sunan firmaların tutanakları firmalara yazı ekinde teslim edilecektir. Detaylar için lütfen 22- Eksik tamamlama beyanı hazırlama prosedürü (30.12.2022).docx isimli dosyamızı inceleyiniz.

(*) TEMSAN - Proje Onay ve Kabul Sistemi E-Devlet Servisi Projesi hizmetimiz tamamlanmıştır. TEMSAN POB’a 01.01.2020 tarihinden itibaren yaptığınız tüm başvurularınız, tesis bilgi formu ile tarafınızca yetkilendirilen kişiler tarafından, buradan yapılacak kimlik doğrulama işleminin ardından, artık her zaman ve her yerde sorgulanabilir, oluşan belgeler görüntülenebilir ve/veya indirilebilir. Yetkilendirdiğiniz personel listesini bu detayı bilerek seçmeniz, tesis sahibi firmadan bir kişinin de bulunmasına özen göstermeniz önerilir.

19.02.2020 tarihli Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliğine göre; onaylanan genel yerleşim ve tekhat projeleriniz ile kabulde saha kontrollerinde bir farlılık çıkması halinde kabulün ret olacağını, bu sebeple kati proje onayına as-built çizimlerle gelinmesi gerektiğini önemle hatırlatırız.

Aynı yönetmeliğe göre kabul öncesinde, onaylı genel vaziyet planında yer alan yapılara ait yapı ruhsatının (santralin ismi veya türü "…. hidroelektrik santral / trijenerasyon / vb" şeklinde mutlaka belirtilmiş olarak) alınmış olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen hususların tamamı DUYURU niteliğindedir.

 

 

Gerekli bilgi ve belgeler: