BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller hakkında yönetmelik 24.04.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanunun amacı, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarını sağlamaktır. Bu Kanun’a göre vatandaşlarımız tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki tüm meslek kuruluşlarının faaliyetleri hakkında bilgi alabilirler.

Kurumumuza yapılacak her türlü başvuru aşağıda sunulan form doldurularak yapılmalıdır. Forma uygun olmayan ya da eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.

Posta ya da bizzat yapabileceğiniz başvurular için;

Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü Basın Yayın Birimi

Çamlıca Mahallesi 145. Cadde No:16 Yenimahalle / ANKARA

Bilgi edinme başvuruları, başvurulan kurum ve kuruluşların, ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır.

Bilgi edinme başvuruları için tıklayınız.

Elektronik posta yolu ile yapılacak başvurular için:

E-Posta: basinhalk@temsan.gov.tr